top of page

Kelimeler ve Şeyler

Kültür için Alan tarafından desteklenen Kelimeler ve Şeyler, Gaziantep’te yaşayan, sınıfsal açıdan farklılaşan Suriyeli ve Gaziantepli gençleri odağına alarak "şeyler"le kurdukları duygusal ilişkileri, şeylere yükledikleri anlamları dijital hikâyelere dönüştürecek olan video sanat ve seminer projesidir. Proje sıradan insanın sınıf, etnisite, yaş, inanç, yerellik ve göçmenlik konumlarına göre farklılaşan ve benzeşen yaşam hikâyelerine odaklanarak bir temayı kendi seçtikleri bir "şey"le nasıl yorumladıklarını video sanat yoluyla ortaya çıkaracaktır. Yalnızlık, özlem, kayıp ve özgürlük temaları etrafında kurulacak video hikayelerle, Gaziantep'i birlikte seyredelim. 
Hikayelere ve daha fazlasına Instagram, Youtube ve kelimelervseyler.com üzerinden ulaşabilirsiniz. 

  • YouTube
  • Instagram
bottom of page